Podporná skupina pre nosiacich rodičov

Materské centrum Hviezdička Vás srdečne pozýva na stretnutia podpornej skupiny nosenia v priestoroch RC Hviezdička, Ul. 9. mája 74

Stretnutia sa konajú každý párny štvrtok od 10:00.
Príspevok: 2,-Eur.

Podporná skupina vytvára priestor pre vzájomné zdieľanie zážitkov a skúseností spojených s nosením detí v šatkách alebo v ergonomických nosičoch. Každé stretnutie je venované jednej konkrétnej téme súvisiacej s nosením detí a kontaktným rodičovstvom.

Podpornú skupinu vedie: Mgr. Petra Hlásna, lektorka ergonomického nosenia

Tešíme sa na Vás

Petra Hlásna, 0919 023590

Pozrite si nás aj na Facebooku (Nosíme v Banskej Bystrici)

Ďakujeme

© 2016 Rodinné centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.