Hudobná škola YAMAHA

Externý kurz pre deti. Viac sa dozviete na stránkach hudobnej školy Yamaha.

www.volnycasbb.sk

Inštruktorka v RC Hviezdička

Tonka Plintovičová
tel.: 0908 977947

Ďakujeme

© 2016 Rodinné centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.