Hocus-Lotus – angličtina pre najmenších

Intenzívny kurz anglického jazyka pre detičky od 1,5 roka do 6 rokov

Kurz pre detičky s maminkami je intenzívnym kurzom, kde celým procesom učenia jazyka detičky sprevádzajú postavičky dvoch Dinokrokov - Hocus a Lotus (Dinokrok je zmiešanina dinosaura a krokodíla). Hocus a Lotus prevádzajú deti rôznymi situáciami hlbokým emočným podtónom. Príbehy sú tvorené jednoducho detsky s využitím najpoužívanejších rečových prostriedkov prezentovaných v krátkych muzikálových pesničkách (príbehoch).  Osvojenie si jedného príbehu trvá 5 týždňov, pričom rodičia majú k dispozícii CD a DVD s textami piesní, ako aj možnosť dokúpiť si ďalší materiál - dinoknižky s farebnými obrázkami vyjadrujúcimi obsah príbehov, aby mohli pokračovať vo výučbe v domácom prostredí.

Intenzívny kurz anglického jazyka pre škôlkarov

Intenzívny kurz Hocus a Lotus v MC Hviezdička je určený pre deti do 6 rokov a celým procesom učenia jazyka detičky sprevádzajú postavičky dvoch rozkošných Dinokrokov - Hocusa a Lotusa (Dinokrok je zmiešanina dinosaura a krokodíla). Hocus a Lotus sprevádzajú deti rôznymi situáciami hlbokým emočným podtónom. Príbehy sú tvorené jednoducho detsky s využitím najpoužívanejších rečových prostriedkov prezentovaných v krátkych muzikálových pesničkách.

Jednoducho a zábavne

Výučba pomocou naratívnej metódy Hocus a Lotus sleduje prirodzený proces osvojovania si cudzieho jazyka. S magickým tričkom sa trieda mení na park Hocusa a Lotusa, kde deti spoločne s nimi zažívajú rôzne dobrodružstvá cudzieho jazyka.

Základom hodín je, že deti nadobudnú k cudziemu jazyku a k učiteľke pozitívny prístup, na hodiny sa tešia, učenie je pre nich zábavou a identifikujú sa s postavičkami HOCUS a LOTUS.

Viac na www.hocus-lotus.sk


Na Vás a Vaše detičky sa teší

Slavka Polgárová, tel.: 0903 121 999

Ďakujeme

© 2016 Rodinné centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.