Hviezdičkovský bádateľko

Rodinné centrum Hviezdička Vás srdečne pozýva na kurz s aktivitami zameranými  na rozvoj zmyslového vnímania, jemnej motoriky a sústredenia s použitím vybraných prvkov Montessori pedagogiky. Aktivity sú vhodné pre maminky s detičkami vo veku od 10-12 mesiacov do 3 rokov.

Na kurze sa venujeme tvorivým, zaujímavým a nenáročným aktivitám inšpirovanými aj Montessori pedagogikou a tieto aktivity tak prispievajú k rozvoju schopností detí. 

Vnímanie vývinových období dieťaťa umožňuje rozvoj v rôznych oblastiach – napr. motoriky, jazykov, matematiky, fyziky –
v oblastiach, ktorá Vaše dieťatko práve baví...

Kurz prebieha každý utorok o 9:00 a 10:30
Kapacita kurzu: 8 detičiek
Dĺžka kurzu: 10 týždňov
Cena za kurz: 35,-Eur / 4,-Eur (jednorázový vstup)
Info a prihlášky: 0908 200 654, e-mail: mc.hviezdicka.bb@gmail.com


Teší sa na vás:

Martina Macíková, 0908 200 654
Ďakujeme

© 2016 Rodinné centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.