Čo je rodinné/materské centrum?

Na Slovensku funguje už viac ako 80 materských a rodinných centier. Materské centrá na Slovensku sú registrované v Únii Materský centier, čo je mimovládna organizácia, ktorá ich spája a obhajuje ich záujmy.

Poslaním MC a RC je uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej dovolenke, odstrániť spoločenskú izoláciu, do ktorej sa počas celodennej starostlivosti o dieťa dostávajú. Ich úlohou je vzdelávať mamičky v oblasti dojčenia, výchovy a výživy dieťatka, umožniť im prístup k novým informáciám, ponúknuť im možnosť uplatniť sa v rámci svojej profesie i záujmov, ako aj sprostredkovať výmenu skúseností s inými mamičkami.

MC a RC by malo tvoriť plynulý prechod medzi domácim prostredím a starostlivosťou v materskej škole. Zásadným rozdielom oproti materskej škole je, že dieťatko sa môže všetkých aktivít zúčastňovať spolu s mamičkou. Tak sa bez stresu z odlúčenia od rodičov učí nadväzovať prvé sociálne kontakty s rovesníkmi. RC nie je konkurenciou materskej školy, práve naopak, úzkou spoluprácou so škôlkou prispieva k prirodzenému vstupu detí do kolektívu.

Kto sme?

Občianske združenie registrované od 19.06.2015 Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č. 83/90 zb. o združovaní občanov. Pracujeme pod názvom „Rodinné centrum HVIEZDIČKA“ a združujeme nielen mamičky z Banskej Bystrice a okolia, ale aj oteckov, či starých rodičov.

Rodinné centrum je pokračovateľom aktivít Materského centra HVIEZDIČKA. Materské centrum začalo svoju  pravidelnú činnosť v máji 2004 v priestoroch v mestskej časti Kremnička. Od júna 2005 MC prevádzkovalo svoju činnosť v priestoroch budovy Agentúry sociálnych služieb na Ul. 9.mája 74 na poschodí, kde ukončilo svoju činnosť v roku 2013. Chvíľku trvalo, kým centrum našlo svoj priestor, kde by mohlo opäť „slúžiť“ rodinám s najmenšími detičkami, ale vďaka aktívnym členkám sa to podarilo a od septembra 2015 začalo RC/MC začalo s aktivitami pre rodiny opäť v budove Agentúry sociálnych služieb v priestoroch na prízemí budovy, ktoré zrekonštruovalo centrum s členskými rodinami na vlastné náklady.

V roku 2013 Materské centrum zriadilo súkromnú materskú škôlku Hviezdička a aby mohlo centrum pokračovať v kvalitnom poskytovaní služieb mamičkám a celým rodinám,  členky centra sa rozhodli založiť nové Rodinné centrum Hviezdička.

Čo je našim cieľom?

„Dieťaťu pomôžeš najmä tým, že urobíš šťastnou jeho mamu“

jednoduché a krásne motto materských a rodinných centier, ktoré tak výstižne charakterizuje náš dôvod koordinovať v Banskej Bystrici jedno z materských centier.

Sme presvedčené, že každé dieťa v prvých rokoch života potrebuje predovšetkým pokojnú a vzdelanú mamu, ktorá sa mu venuje s trpezlivosťou a láskou. Záleží nám na našich deťoch, chceme byť spolu s nimi a mať pocit, že byť matkou je najkrajším poslaním v živote ženy.

Aktívne členky organizujú v centre aktivity - rôzne krúžky a kurzy, aby rodinám s detičkami umožnili zmysluplné trávenie času nie len pasívnou hrou v herničke.  Práca mamičiek v centre je dobrovoľná a ponuka aktivít záleží od kapacity, od organizácie a ochoty členiek a koordinátoriek centra. Mamičky majú možnosť navštevovať pravidelné či nepravilné aktivity, kurzy a krúžky.

Samozrejme, vítaní sú všetci, nielen mamičky, ale aj oteckovia, starí rodičia- skrátka všetci, ktorí chcú pre svoje malé „hviezdičky“ zabezpečiť plynulý prechod z rodičovského náručia do kolektívu.

„Nech máme toľko spokojných mamičiek a šťastných detičiek,
koľko je na nebi žiarivých hviezdičiek.“

Hviezdičkine zásady

...prichádzajte zdraví a odchádzajte zdraví a šťastní...

Učíme deti hygiene

1. Do Hviezdičky chodia len zdravé deti (t.j. bez nákazlivých soplíkov, kašľa, atď.)
2. Chodia sem deti, ich rodičia, ostatní príbuzní a priatelia. Všetci sú upravení a čistí.
3. Pri vstupe sa vyzúvame alebo prezúvame.
4. Hygiena a upratanie po použití WC, nočníka a prebaľovacieho pultíka sú pre nás samozrejmosťou.

Učíme deti tolerancii a úcte

5. U nás sú srdečne vítaní VŠETCI, detičky zdravé i hendikepované.
6. Všetci sme si sem prišli oddýchnuť, nebudeme preto, v rámci možností, príliš hluční. Dohliadame na to, aby naše dieťa neubližovalo iným deťom.
7. Rešpektujeme pokyny členky MC, ktorá má službu.

Učíme deti zásadám slušného stolovania

8. Nenechávame deti pobehovať po herni s potravinami a nápojmi.
9. Potraviny a nápoje konzumujeme buď v kuchynke (použijúc vysokú alebo malé stoličky), prípadne za stolíkom v tvorivej dielničke. Samozrejme, upraceme po sebe.
10. Vyhýbame sa sladkostiam, radšej si donesieme ovocie alebo pečivo - rešpektujeme ostatných návštevníkov (zdravá výživa, alergie, diéty...).
11. Jedlo ani nápoje nenechávame voľne položené.
12. Cudzie dieťa ponúkame len so súhlasom jeho matky.

Ani v centre nezabúdajme na bezpečnosť dieťatka

13. Zodpovednosť za dieťatko v MC nesie osoba, ktorá je tu s ním. Ak sa potrebuje na chvíľku vzdialiť, požiada opatrovateľku alebo niektorú z prítomných mamičiek, aby na dieťa dohliadla. 

Učíme deti poriadku

14. Keď odchádzame, spolu so svojimi deťmi poupratujeme hračky, s ktorými sme sa hrali a umyjeme riad, ktorý sme použili. 
15. Prosíme, aby všetky závady a poškodenia boli nahlásené službukonajúcej mamičke, v prípade hračiek adekvátne nahradené.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa, že prídete opäť. 

Ďakujeme

© 2016 Rodinné centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.